תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 02/ 103ישוב בדואי באר חיל22/03/2004
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 304מרכז שרותים - באר חיל (ביר הדאג')15/04/2004
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 305שכונה שלב א' - ביר הדאג' (באר חיל)03/05/2005
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 306אזור תעשיה באר הדאג' - שלב א' - אבו בסמה05/06/2007
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 307ביר הדאג' - שכונות מגורים שלב ב'28/04/2010