תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ 02/ 305/ 14תוספת כ- 60 יח' דיור - מושב תאשור28/05/1996
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ 03/ 141/ 1שינוי לתכנית מפורטת - מרכז מושב תאשור21/12/1998
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, תאשורתוכנית7/ מפ/ 1010מתקן פוטו-וולטאי מושב תאשור09/02/2012
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ מק/ 2036מגרש 308 - מושב תאשור30/04/2003
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ מק/ 2087מושב תאשור
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ מק/ 2118מגרש 33 - מושב תאשור
דרוםבני שמעון, תאשורתוכניתעג/ 167תכנית מס' עג/16711/11/1954
דרוםבני שמעון, תאשורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6081בקשה להקמת מתקן תקשורת בגובה 20 מ'+ מבנה יביל לציוד תקשורת