תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 1הפיכת שטח חקלאי לחלקה של מתיישב19/09/1977
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 2/ אמושב עוזה - חלקה 8509/09/1999
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 3מקלטים07/01/1982
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 4ביטול ואיחוד חלקות18/03/1982
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 7שכונה קהילתית - מושב עוזה21/05/2012
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבה
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 229תחנת דלק16/04/1982
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ מק/ 2074מגרש 85 א' - מושב עוזה22/06/2006