תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, רעיםתוכנית7/ 03/ 126/ 1קיבוץ רעים
דרוםשמעונים, אשכול, רעיםתוכנית7/ 03/ 126/ 2קיבוץ רעים12/01/2006
דרוםשמעונים, אשכול, רעיםתוכניתע/ 82בית רעים29/11/1951