תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 1ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש - גוש 56807/10/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 2שינוי יעוד חלקה 3 מאזור ספורט לאזור מגורים18/03/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 3שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים.18/07/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 4שינוי יעוד ממבני משק לתעשייה19/01/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 5מאגרים ומתקני טיהור בחצור30/06/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 6קיבוץ חצור06/03/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 7קיבוץ חצור - אזור תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ מק/ 2026תכנון כולל28/02/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 08/ 6066התניית מתן היתר בחתימת המנהל
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 86014ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בגין יח"ד בקיבוץ חצור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 86015ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בקיבוץ חצור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכניתד/ 180ישוב חצור14/07/1955
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכניתד/ 193הגבלות בניה10/11/1955
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכניתד/ 717תכנית מפורטת - מושב חצור (תכנית מס' 8/ 03/ 137)05/05/1974