תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 02/ 101ישוב בדואי חדש קסר א סר05/04/2005
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 112מרכז שרותים לישוב בדואי קסר א סר05/04/2005
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 113קאסר אל סר שכונות 7 ו- 926/12/2007
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 114מגרשים למוסדות ציבור שכונות 2 ו- 4 קאסר א-סר31/08/2011
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרבקשה ועדה מקומיתדר/ 28/ רשגז/ 1019הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1