תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114ת.ב.ע.מ משק קבוצי מפלסים.23/11/1950
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 1/ אקיבוץ מפלסים18/03/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 4קיבוץ מפלסים09/05/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 5קיבוץ מפלסים09/11/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 6מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ מפלסים
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 444יעור בית שביתת הנשק - קיבוץ מפלסים24/05/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ מפלסים05/01/2012