תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 02/ 302/ 23תחנת תדלוק בצומת מבטחים
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 02/ 507מבנים חקלאיים - גל שפירא - מושב ישע07/10/2010
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 239/ 2מיקום מקלטים - מושב ישע04/09/1980
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 239/ 7מושב ישע - הרחבת המושב13/05/1999
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 239/ 9מושב ישע - הרחבת נחלות
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 545אזור תעסוקה מושב ישע
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ מפ/ 1037מתקן פוטו-וולטאי מושב ישע
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ מק/ 2059מגרש 56 - מושב ישע22/08/2005
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ מק/ 2102מושב ישע
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכניתמשד/ 16ישע והסביבה - אדמות חקלאיות22/03/2005