תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ 03/ 152/ 11/ אשכונת מגורים - תלמי אליהו26/08/2004
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ 03/ 152/ 5מיקום מקלטים - מושב תלמי אליהו27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ מפ/ 1011מתקן פוטו-וולטאי מושב תלמי אליהו11/01/2012