תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, קטורהתוכנית12/ 03/ 118/ 1קיבוץ קטורה09/03/1995
דרוםחבל אילות, קטורהתוכנית12/ 03/ 129תכנית מפורטת לכרית חול חולות קטורה31/12/1981
דרוםחבל אילות, קטורהתוכנית12/ 03/ 148/ 1מכון לטיפול בשפכים - בקעת קטורה
דרוםחבל אילות, קטורהתוכנית12/ מק/ 513החלפת שטחים באזור תעשיה ומבני משק קטורה
דרוםחבל אילות, קטורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחא/ 11/ 6052התנגדות להקמת שדה פוטו וולטאי בקיבוץ קטורה
דרוםחבל אילות, קטורהתוכניתמשד/ 14קיבוץ קטורה והסביבה
דרוםחבל אילות, קטורהתוכניתתמא/ 10/ ה/ 2תחנת כח סולארית בקיבוץ קטורה17/10/2012