תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכנית12/ 03/ 121תיקון לתכנית מפורטת - ת.ב.ע.מ. - קיבוץ גרופית
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכנית12/ 03/ 121/ 1קיבוץ גרופית03/12/1995
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכנית12/ 03/ 121/ 2קיבוץ גרופית
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכנית12/ מפ/ 1005מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ גרופית30/01/2012
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכניתדג/ 454גרופית21/05/1964
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכניתמשד/ 13גרופית והסביבה04/12/2003