תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 302/ 1אנדרטה ''דנגור'' ליד קיבוץ נירים הישנה29/07/1986
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 302/ 8קיבוץ נירים22/12/1996
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 474מתקן לקומפוסט - קיבוץ נירים15/02/2007
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 107/ 2קיבוץ נירים13/08/1992
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 107/ 3פאב קיבוץ נירים28/06/2007
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 302/ 1קיבוץ נירים29/07/1986
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכניתמשד/ 19נירים - אדמות חקלאיות01/10/2003