תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית10/ מק/ 3003כיבוי אש - ספיר21/01/2004
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 02/ 293אזור תיירות ומסחר מרכז ספיר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 03/ 122מרכז אזורי ספיר11/08/1977
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 03/ 316אתר פסולת יבשה ספיר22/08/2012