תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 02/ 302/ 7תחנת תדלוק קיבוץ אורים30/06/1996
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 02/ 477מרוצי סוסים ליד קיבוץ אורים
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 1אזור תעשיה - קיבוץ אורים27/09/2005
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 2הרחבת קיבוץ אורים
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ מפ/ 1039מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ אורים26/11/2012
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ מק/ 2043תחנת תדלוק - קיבוץ אורים
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכניתמשד/ 25אורים והסביבה - אדמות חקלאיות
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכניתע/ 32אורים29/11/1951