תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית31/ 03/ 101/ 1תחנת כח במחזור משולב ובקוגנרציה בהספק עד 20 מגוואט בקיבוץ חצרים
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 1מתקני ביוב חצרים04/12/1980
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 2קיבוץ חצרים30/11/1987
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 3קיבוץ חצרים03/11/1994
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 4קיבוץ חצרים - שמעונים24/01/2007
דרוםבני שמעון, חצריםתוכניתמשד/ 21חצרים - אדמות חקלאיות04/12/2003
דרוםבני שמעון, חצריםתוכניתע/ 28חצרים29/11/1951