תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, נעןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז בתכנית גז/ 29/ 28/ א - גן ארועים בנען
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29נען
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 1נען18/11/1965
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 10בעלות פרטית - מועצה אזורית גזר30/10/1980
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 12קיבוץ נען14/06/1979
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 14נען27/10/1985
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 15נען23/08/1984
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 17/ אקבוץ נען29/03/1990
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 2נען- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 23"גני כנען"
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 24הכשרת קרקע חקלאית כריית חול והטמנת פסולת יבשה-נען.26/12/2007
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 28/ אגן אירועים בנען
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 3קיבוץ נען30/04/1970
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 4קיבוץ נען16/09/1976
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 5נען- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 6קיבוץ נען21/07/1983
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 7נען
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 8קיבוץ נען10/06/1982
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 30שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.13/09/2005
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 35קו מוצרי דלק מאשדוד לנען.
מרכזגזר, נען, סתריהתוכניתגז/ 4/ 12כביש גישה חלופי לנען (נען סתריה).
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 42נען17/09/1959
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 68נען17/08/1967
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 9ביטול והרחבת דרכים קיימות והתוויית חדשות25/12/1950
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 5שמוש חורג גן אירועים, גני כנען.
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 712גן אירועים
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 712/ 1שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת גן אירועים.
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 753נען שימוש חורג להטמנת אשפה
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 787בינוי גן אירועים עפ"י גז/ 29/ 14, קבוץ נען.
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 791תכנית בינוי לאיזור מגורים קיבוץ נען, גז/ 29/ 17/ א
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 791/ 1בינוי קבוץ נען.
מרכזגזר, נעןתוכניתמח/ 265תוכנית שינוי יעוד להקמת מאגר קולחין קיבוץ נען.05/01/2012
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530/ אהולכת ביוב מישובי המועצה אל מט"ש איילון - קטע נען.