תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 1מקלטים במושב גבעתי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 2מרכז מושב גבעתיי27/02/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 3הזזת מגרשי מגורים - מושב גבעתי28/04/2010
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 420 מגרשים - מושב גבעתי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ מק/ 2067מושב גבעתי - מגרש 126 - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6049דרישה לחתימת ממ"י ומשרד החקלאות לחידוש היתר לסככות ומרכז מזון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6050דרישה לחתימת ממ"י ומשרד החקלאות לחידוש היתר לסככה לרפת ומרכז מזון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכניתד/ 684תכנית מפורטת - מושב גבעתי (תכנית 8/ 03/ 126)04/06/1970