תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, שער הנגב, סעדתוכנית7/ 02/ 303/ 44תחנת שאיבת מים ''סעד''
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 1קיבוץ סעד18/11/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 2קיבוץ סעד10/01/1991
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 3הרחבת קיבוץ סעד15/03/2005
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 4מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ סעד15/03/2005
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 5מתקן קומפוסט סעד
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ מפ/ 1022מתקן פוטו-וולטאי סעד22/10/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ מק/ 2110 אקיבוץ סעד