תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 1מיקום מקלטים - מושב ניר משה
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 2שינוי יעוד לאזור מגורים ואזור חקלאי - ניר משה19/02/1981
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 3מרכז המושב - ניר משה06/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 4תוספת מקלטים במושב ניר משה21/01/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 5מושב ניר משה19/04/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 6הרחבה שלב ב' - ניר משה
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 119בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למחלבה ביתית
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ מפ/ 1042מתקן פוטו-וולטאי ניר משה
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ מק/ 2112מגרש 236 - ניר משה