תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203ביטול ואיחוד חלקות קיימות וקביעת יעודים אזורי11/12/1980
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 1שינוי יעוד מחקלאי לשטח צבורי פתוח25/11/1982
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 2שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח לבניני ציבור ואזור מגורים א' - מושב כפר ה27/02/1994
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 3דרך גישה לתחנת רכבת - כפר מנחם21/07/2011
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 4שינוי בקוי בניין למבנים ושינוי בתחום חלקה א ' כפר הי''ף מס' קודם 6/ מק/ 214511/09/2012
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 129בקשה לשימוש חורג למגורי עובדים זרים - כפר הריף
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2001שינוי הוראות בהרחבה30/06/1999
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2015שינוי עיצוב גידור חזית המגרש13/02/2000
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2064מושב כפר הרי"ף
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2070משפחת חצרוני - כפר הריף16/04/2008
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2145שינוי בקווי בנין למבנים וישנוי בתחום חצר מגורים משפח' לויתן כפר ריף
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 03/ 6044התנגדות לשימוש חורג לאנטנות לוויניות.
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6052בקשה להיתר לש.חורג להצבת צלחות לווין בצומת ראם
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6053בקשה להצבת צלחות לויין באתר גלאון
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6038בקשה להצבת אנטנות על עמוד חשמל קיים ומבנה יביל בסמוך
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6026בקשה להיתר לשימוש חורג למשך 5 שנים לחדרי בקרה ואנטנות שידור וקליטת לוויינים