תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת נגב, שדה בוקרתוכנית10/ 03/ 148קיבוץ שדה בוקר01/05/1980
דרוםרמת נגב, שדה בוקרתוכנית10/ 03/ 148/ 1קיבוץ שדה בוקר18/11/1982
דרוםרמת נגב, שדה בוקרתוכנית20/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ שדה בוקר22/11/2011
דרוםרמת נגב, שדה בוקרתוכנית20/ מק/ 3012קיבוץ שדה בוקר22/02/2004