תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 2הגדרת זכויות בניה על קרקע חקלאית -קיבוץ שובל06/03/2006
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 3קיבוץ שובל - חלוקה למגרשים והרחבת הישוב29/08/2010
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 219מתקני מתקני טיהור - קיבוץ שובל09/10/1980
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 471יער שובל21/07/2011
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ מפ/ 1008מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ שובל צפון
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ שובל דרום09/02/2012
דרוםבני שמעון, שובלבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1008הקמת צנרת גז טבעי מתחנת הגז בשובל לתחנת הגז באשל הנשיא
דרוםבני שמעון, רהט, שובלבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1008/ אהקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמ"א 37/א/1 ותמ"א 37/ת בני שמעון-רהט
דרוםבני שמעון, שובלבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1058הקמת תחנת גז שובל להגפה
דרוםבני שמעון, שובלתוכניתמשד/ 30שובל - אדמות חקלאיות , והסביבה
דרוםבני שמעון, שובלתוכניתעג/ 141שובל24/03/1955