תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית1/ 1083/ 4ישוב תושיה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 1מיקום מקלטים - מרכז תושיה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 13מרכז תושיה07/10/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 14מגרש 55 - מרכז תושיה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 4מרכז תושיה -06/11/1990
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ מק/ 2091מגרש 55 - מושב תושיה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ מק/ 2134מרכז תושיה מגרים A 83 ו- A 81
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ מק/ 2148מגרשים 203, 202 תושיה