תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 02/ 488אתר ליצור קומפוסט - עין השלושה30/11/2006
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125עין השלושה29/11/1951
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 2אזור תעשיה - קיבוץ עין השלושה20/08/2007
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 3מתחם מבני משק - עין השלושה31/03/2011
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 4הרחבת קיבוץ עין השלושה