תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, אשל הנשיאתוכנית7/ 03/ 486כפר הנוער - אשל הנשיא
דרוםשמעונים, מרחבים, אשל הנשיאישות כלליתדר/ 7/ גזחל/ 110תכנית עבודה לרשת חלוקה בלחץ נמוך מתחנת הגז אשל הנשיא ועד ל- א.ת. אופקים ולמפעל