תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזכפר סבאישות כללית02/ המ/ 76בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית מח/ 54/ ב
מרכזדרום השרון, הוד השרון, כפר סבאישות כללית06/ המ/ 26סעיף 197(ב) לחוק תכניות מח/54/ג, מח/54/ד, מח/113 דרך 531
מרכזכפר סבאישות כללית06/ המ/ 3סעיף 197(ב) תכנית מח/ 113
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 10/ 121/ 4הריסת בית מגורים קיים ובניית בית מגורים חדש וחניה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 02/ 357/ 4סירוב לשימוש חורג ממחסן לבית כנסת
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 025/ 4דחיית בקשה לשימוש חורג לאירועים ולמסיבות לילדים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 028/ 4דחיית התנגדות להקלות בקווי בניין וזכויות בנייה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 074/ 4דחיית התנגדות להקלה של תוספת קומה ובניית חניון
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 087/ 4סירוב להיתר למתקן תקשורת סלולרית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 088/ 4סירוב למתן היתר למתקן תקשורת סלולרית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 205/ 4סירוב לתוספת בנייה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 540/ 4דחיית התנגדות לגדר פרגולה ובריכת דגים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 569/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 574/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 612/ 4התניית היתר למתקן תקשורת סלולרית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 680/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג למשרדים, מסחר והסעדה בתחנת דלק
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 03/ 719/ 4אי-מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת סלולרית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 097/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת סלולארית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 1013/ 4סירוב בקשה לשימוש מבית מגורים למסחר
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 1020/ 4סירוב למתקן תקשורת
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 1028/ 4דחיית התנגדות לתכנית שינויים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 110-166/ 4אי מתן החלטה בתביעות פיצויים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 167/ 4אי-מתן החלטה בבקשה למתן שימוש חורג
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 553/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת סלולארית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 558/ 4דחיית בקשה להיתר לשימוש חורג
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 615/ 4אי מתן החלטה להיתר למתקן תקשורת סלולארית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 616/ 4אי מתן החלטה להיתר למתקן תקשורת סלולארית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 659/ 4דחיית התנגדות להוספת מרפסת
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 735/ 4סירוב לתחנת תידלוק
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 931/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 941/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 942/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 953/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 96/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת סלולרית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 04/ 974/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהכס/ 05/ 014/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 101/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהכס/ 05/ 127+126/ 4דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד ושינוי בינוי
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 175/ 4דחיית התנגדות לתוספת שטח לדירה בבית משותף
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 215/ 4דחיית התנגדות לתוספת בניה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 225/ 4סירוב לתוספת פרגולה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 23/ 4דחיית התנגדות לתוספת בניית קומת מסד בבית משותף
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 337/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 397/ 4דחיית התנגדות לתוספת בניה בבית משותף
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 424/ 4דחיית התנדות לחנות
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 442/ 4דחיית התנגדות לתוספת בניה ליח"ד דו משפחתית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 482/ 4סירוב שימוש חורג לגן ילדים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 546-547/ 4התנגדות לתתוכנית איחוד וחלוקה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 548/ 4סירוב שימוש חורג לחנות בגדים בבית מגורים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 05/ 81/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 06/ 115/ 4פיצויים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 06/ 377/ 4דחית תביעת פיצויים לפי ס' 197 בעקבות אישור תוכנית בסמכות מקומית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 06/ 473/ 4אישור בתנאים תוספת בניה בבית קיים והוספת מחסן דירתי
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 07/ 015/ 4דחיית בקשה להיתר לשינויים בבית פרטי
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 07/ 026/ 4דחיית התנגדות חלקית להקלות בבנית בית מגורים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 07/ 083/ 4דחיית תביעת פיצויים לתכנית כס/22/1/י
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 07/ 167/ 4דחיית התנגדות לדימוד חורג בגן ילדים
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהכס/ 07/ 254/ 4כס/מק/20/1/ה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהכס/ 07/ 270/ 04דחיית התנגדות לתכנית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 07/ 416/ 4כס/ 444
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 07/ 473/ 4תוספת מעלית פנימית
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 08/ 293/ 4כס/ 1/22/ ו'
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 08/ 315/ 4הגבהת גג רעפים ושינויים פנימיים ביח"ד בקומה א' בבניין מגורים קיים 4 יח"ד
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 09/ 093/ 4התנגדות לשימוש חורג ממגורים למספרה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 09/ 102/ 4התנגדות לבריכת שחיה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהכס/ 09/ 262/ 4התנגדות לתכנית כס/מק/1/ 37/ה
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 09/ 270/ 4התנגדות לתוספת 8 יח"ד
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 09/ 289/ 4התנגדות לתמ"א 38
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 09/ 325/ 4התנגדות לסגירת מרפסת
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 09/ 57/ 4התנגדות להקמת בניין + מסחר
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 09/ 9002/ 4כס/מק/ 3/ 40/ ב'
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 09/ 9003/ 4כס/ מק/ ד/ 40/ ב'
מרכזכפר סבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםכס/ 09/ 9015/ 4ירידת ערך בעקבות אנטנה סלולרית
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1תכנית מיתאר מקומית מס' 1. תכנית מספר- 123/06/1955
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1קביעת שימושים חורגים10/10/1977
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1תכ' מתאר כ"ס18/06/1970
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ 8בניינים חורגים28/06/1979
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ אמגורים ג' ומסחר +מגורים - %בניה ומרווחים צד29/10/1970
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ בקביעת הוראות בניה (אחוזי בניה)16/12/1971
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ גמתאר כבישים26/02/1976
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ גגגגות17/06/1986
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ גג/ אגגות08/07/1993
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ גג/ בהוספת תכולתה של תוכנית כס / 1 / 1 / גג / א גם על איזור מגורים מיוחד.21/04/1996
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ גזקביעת הוראות בינוי לכניסה דרך מרפסת + קביעת הוראותבדבר חישוב שטח מקורה שבכניסה26/12/1996
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ גלקומות ביניים בחנויות01/06/1998
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ גל/ אקביעת הוראות ותנאים ליציעים וקומות ביניים בחנויות.14/02/2002
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ דקביעת הוראות בניה במגורים ב'28/06/1979
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ השינוי הוראות בניה- מגורים ג'19/12/1985
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ מהוראות לבניית מרתפים ומחסנים29/03/1990
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ מ/ אהוראות בדבר בנית מחסנים
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ מ/ גבניית מרתפים12/06/2001
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ סגחסגירות חורף לבתי קפה, מזנונים ומסעדות14/06/2012
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ פיסהוספת שימושים מותרים בשטחים המיועדים לדרכים.16/02/2006
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ שבצשימושים מותרים בשטחים ליעוד בנייה ציבורית.24/01/2007
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ שינוישינוי הוראות בניה באזור חקלאי10/06/1982
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ שצ/ 1הוספת שימושים מותרים בשטחים ציבוריים פתוחים בתחום העיר כפר-סבא09/08/2001
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 10קביעת שטח לשב"צ, שצ"פ והרחבת דרכים20/03/1980
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 10/ אאיחוד וחלוקה, קביעת בינוי31/03/1988
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 12הפעלת תחנת קמח30/08/1988
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 1/ 14הרחבת דרכים,קביעת ש.צ.פ, ש.ב.צ.