תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזכפר סבאתוכניתכס/ 170/ 8רח' אמנון ותמר 5 כפר סבא25/11/2010