תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131מושב יכיני19/02/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 1מיקום מקלטים - מושב יכיני30/08/1980
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 3הרחבת מושב יכיני24/09/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 4כפר סטודנטים יכיני03/06/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ מפ/ 1043מתקן פוטו-וולטאי יכיני
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ מק/ 2105חלקה 64 - מושב יכיני
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכניתד/ 95מושב יכיני20/02/1958