תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ 02/ 110ישוב דריג'את05/06/2007
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ 03/ 1001דריג'את מגרשים 114-119, 20, 21 - מס' קודם 28/ מק/ 809/08/2012
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ מק/ 5בית ספר דריג'את
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ מק/ 6דריג'את - אזור התיירות
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ מק/ 7דריג'את - מוסדות ציבור
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ מק/ 8דריג'את מגרשים 114-119, 20-21