תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, יהלתוכנית12/ 03/ 134/ 2קיבוץ יהל - דיור זמני ופיתוח אזור בילוי ונופש06/07/2009
דרוםחבל אילות, יהלתוכנית12/ 03/ 134/ אקיבוץ יהל29/01/1995
דרוםחבל אילות, יהלבקשה ועדה מקומית12/ 06/ 17שימוש חורג לאחסנת כלי רכב בשטח חקלאי - קיבוץ יהל
דרוםחבל אילות, יהלתוכנית12/ מק/ 507קיבוץ יהל11/09/2008
דרוםחבל אילות, יהלתוכניתמשד/ 41יהל - אדמות חקלאיות