תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 02/ 224/ 2הקמת תחנת דלק מסחרית-עין צורים25/01/1996
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176יישוב עין צורים30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 1תעשיה01/07/1982
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 2שינוי יעוד חלקה 14 מדרל למגורים07/07/1983
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 3ישיבה תיכונית30/11/1984
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 4קיבוץ עין צורים25/03/1990
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 5שינוי משטח חקלאי לאזור מגורים בישוב חקלאי עין צורים28/01/1993
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 6עין צורים - מגורים זמניים - 240 יח''ד13/03/2007
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 7עין צורים 2010
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ מק/ 2003הרחבת אזור בניין ציבורי20/09/1998