תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכנית7/ 03/ 124/ 1קיבוץ מגן25/02/1990
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכנית7/ 03/ 193/ 2תחנת דלק צומת מגן20/11/1975
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכנית7/ מק/ 2068קיבוץ מגן
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכניתע/ 68משק קיבוצי - מגן03/01/1952