תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, אבשלוםתוכנית7/ בת/ 38"מרכז אבשלום"19/09/2000
דרוםשמעונים, אשכול, אבשלוםתוכנית7/ מק/ 2067מרכז אבשלום - מגרשים 107-112 - שמעונים