תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 02/ 512מסוף גבול כרם שלום
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225כרם שלום19/03/1970
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 1בית עלמין - כרם שלום18/03/1982
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 3כרם שלום17/04/2012
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 4תחנת שאיבה כרם שלום01/11/2012
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 542אזור אחסנה ומעבר כרם שלום
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכניתד/ 664תכנית מפורטת מס' ד/66419/03/1970