תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ 03/ 142/ 1מיקום מקלטים במושב תלמי בילו חלקה 306/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ 03/ 142/ 2שינוי לתכנית מפורטת - מושב תלמי בילו תוספת 70 יח' קהלתיות.15/02/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ 03/ 142/ 3מגרש 213 - תלמי בילו25/09/2006
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגב, תלמי ביל"ותוכנית7/ מפ/ 1013מתקן פוטו-וולטאי - מושב תלמי בילו11/01/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ מק/ 2080מגרש 8 - מושב תלמי בילו25/01/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ מק/ 2081מגרש 231 - מושב תלמי בילו20/02/2007