תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי יוסףתוכנית7/ 02/ 255/ 13מושב תלמי יוסף הרחבה
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי יוסףבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 139בקשה לשימוש חורג להקמת צימרים בשטח חקלאי - מושב תלמי יוסף
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי יוסףתוכנית7/ מפ/ 1016מתקן פוטו-וולטאי, מושב תלמי יוסף07/03/2012