תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138ת.ב.ע.מ מושב עובדים פעמי תש"ז26/07/1954
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 1מושב פעמי תש''ז30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 2מרכז מושב פעמי תש''ז18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 3תוספת מגרשים - מושב פעמי תש''ז10/11/1983
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 4הרחבת מושב פעמי תש"ז24/11/1998
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 5מגרשים 103 - 104 פעמי תש"ז19/02/1998
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 6חווה לגידול פטריות פעמי תש''ז23/10/2006
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 7חלקות 5-8 - מושב פעמי תש''ז08/02/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 8חוות לולים - פעמי תש''ז - חלקה 60
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ מפ/ 1040מתקן פוטו וולטאי פעמי תש''ז
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ מק/ 2147פעמי תש''ז 251