תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתגמ/ 130/ אלא נמצאו הוראות בתקנון01/01/1959
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתגמ/ 365/ 1בית שמואל - יהוד21/07/1960
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתגמ/ 365/ אלבטל חולוקה קיימת ודרכים קיימות, לחלק שטח מחדש למגרשים חקלאיים.24/03/1960
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 10004/ 2הוראות לבנית מרתפים, בבניני מגורים צמודי קרקע.25/12/1989
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 10005יהוד04/08/1988
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1017בטול הרחבת דרך והרחבת הדרך שווה בשווה מכל צד; שנוי קו בנין מזרחי09/01/1975
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1022שנוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור מגורים א'.02/03/1975
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1074קביעת 2 מבנים על חלקה ללא חלוקה09/02/1978
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1074/ 1שינוי בקווי בנין בחלקה 78/205/08/1982
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1085שינוי קו בנין מ-4 מ' ל- 3 מ'
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1094המרת חלק משטח ציבוריפתוח לאזור תעשיה ומלאכה הטיית התעלה. המרת שטח מסחרי לציבור21/06/1981
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1094/ במתחם חוסן.12/11/2001
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1099תכנון רובע מחדש, איחוד שטחים וחלוקה מחדש,קביעת אזורים ושטחים לשימושי קרקע.12/07/1979
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1099/ 2בטול חלק מאזור מגורים ג' והמרתו לאזור מגורים א'03/05/1988
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1100שינוי ייעוד ממרכז מסחרי לאזור מגורים מיוחד.23/03/1978
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1106פתיחת דרך ושבילים וקו בנין; יצירת קלדיסק וחלוקה רעיונית.22/06/1978
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1116ביטול דרך ופתיחת דרך חדשה, פתיחת שתי שבילים להולכי רגל.09/03/1978
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1124ביטול חלק מדרך והמרתה לאזור מגורים וקביעת הוראות בניה26/06/1980
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1124/ 2רח' הנרקיס יהוד, מגרש 10306/04/1995
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1125ביטול דרכים והמרתם לאזורי מגורים, חזית מסחרית, לשטח לבניני ציבור26/07/1979
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1126איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים,שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א' ושינוי טוואי הדרך.21/10/1982
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1210התוויית דרך חדשה,הפיכת שטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור,קביעת שטח לספורט20/11/1980
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1210/ אביטול התקנה ובמקומה תקנה חדשה האומרת שההיתרים ינתנו לאחר פריצת הדרך.27/02/1986
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1236המרת אזור מגורים ב', באזור מגורים א' פתיחת דרך חדשה, פתיחת שביל להולכי רגל.24/01/1980
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1290הפיוכת חלק משטח ציבורי פתוח למגורים א' וקביעת קו בנין אחורי.09/07/1981
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1290/ 1בניית מגדל מים בשטח ציבורי פתוח.28/10/1982
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1339בטול חלק מדרך והמרתה באזור מגורים א' וקביעת הוראות בניה.16/10/1980
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1372שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנין ציבורי (בית ספר).19/11/1981
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 1439/ 1המרת חלק מאיזור מסחרי לש.צ.פ והמרת חלק מ-ש.צ.פ לאזור מסחרי.16/06/1983
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 2002יהוד, אזור תעשיה קיים א'
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 2002/ 1תעשיה
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 2007/ אשינוי יעוד השטח מתעשיה וחקלאות לשטח למסחר ומשרדים, רח' העצמאות.
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 2009/ 3מתחם אברבנאל08/07/2010
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 2112תכנון כולל14/05/2000
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 2114תוספת קומה על מבנה בנק הפועלים.
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3001.
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3002שינוי תכנית קיימת המאופיינת בבינוי צמוד קרקע, לשכונת מגורים בת 250 יח"ד.02/06/2004
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3003בית אבות סעודי24/06/1999
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3004תוכנית יד/ 3004
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3005הגדרת שטחי בניה בשצ"פ16/11/2000
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3006המרת חלק מדרך לאזור מגורים א'.שטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' הקצאת מקום לחניה05/02/2008
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3007קביעת שטח לדרך ולשביל ציבורי...תוך הקטנת המגרש הציבורי המיועד להקמת קופ"ח
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3008/ אאיקרוס שרבט,שינוי מס' הקומות וגובה הבניה המירבי,הוספת שימושים ל:היי טק,משרדים.14/06/2007
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365חלוקת השטח לשתי חלקות והפרשת שטחים להרחבת דרכים29/01/1953
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 11לחלק את השטח למגרשי תעשיה זעירה-מלאכה ולהתוות דרך חדשה11/01/1968
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 14שנוי יעוד מגרשים 381 עד 384 מתעשיה לחקלאי ומגרשים 19 עד 27 מחקלאי לתעשיה11/01/1968
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 21לחלק את מגרש המגורים מס' 347 לשני מגרשי מגורים09/01/1969
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 23לאחד את 7 המגרשים ולחלקם אותם מחדש ל-8 מגרשים.לפתוח שביל בין המגרשים 7-825/03/1971
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 24שנות גודל החלקות ע"י אחוד וחלוקה מחדש ולהמיר חלק מחלקה מצבורי פתוח לאזור מלאכה08/05/1969
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 26אחוד חלקות, חלוקה מחדש ובטול דרכים28/08/1969
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 27ביטול דרכים ופתיחת דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות,אחוד חלקות וחלקי חלקות18/06/1970
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 28איחוד חלקי חלקות, עם המרת השטח מציבורי פתוח מגורים עם חניה, לתעשיה03/12/1970
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 29חלוקת מגרש לשתי חלקות וקביעת תכליות
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 32הגדלת אחוזי הבניה למפעל
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 33שנוי יעוד משטח צבורי פתוח לאזור מסחרי המסומן במספר 20 א.18/11/1971
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 4לחלק את השטח למגרשי תעשיה ולהתוות דרך חדשה הכל בהתאם לתשריט המצורף.29/07/1965
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 365/ 6בטל חלוקה קיימת באזור מגורים הכולל את המגרשים הנ"ל ולחלק את החדש09/05/1963
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377חלק את הקרקע הנ"ל למגרשי מגורים וחקלאות,להתוות דרכים חדשות01/05/1952
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 10הריסת מבנים והקמתם מחדש
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 11ביטול חלוקה קיימת וחלוקתה מחדש
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 15לבטל חלוקה קיימת באזור המגורים הכולל ולחלק את השטח מחדש בהתאם לתשריט המצורף09/01/1969
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 18שנוי יעוד שטח בית קברות למגרש לבניני ציבור
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 18/ אשינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםעם חזית מסחרית
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 21המרת שטח ציבוריפתוח לאזור מגורים
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 22שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור08/05/1969
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 23שנוי מרווח צדדי מערבי מ-6 מ' ל-3 מ'.25/04/1969
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 24ביטול חלק מגבולות החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדש קביעת אזורי מגורים ג29/10/1970
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 27המרת שטח מציבורי פתוח לבניני ציבור
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 28איחוד וחלוקה מחדש עם שינוי ייעוד ממגורים מיוחד למיוחד עם חזית מסחרית13/05/1971
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 28/ אשינויים ב: קו בנין, חניה, תוספת יח' דיור, בניינים להריסה, ביטול משרדים.01/06/1972
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 28/ בהמרת חלק מחניה ציבורית לחניה פרטית10/06/1982
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 29הרחבת דרכים, קביעת קווי בניין, הקצאת שטחים לבניין ציבורי ושטח ציבורי פתוח.20/05/1971
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 29/ אתוספת יחידות דיור והוספת שטח ציבורי פתוח.
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 29/ בחלוקת שטח המגורים למגרשים התקנת כבישי גישה לחניה פרטית, התווית שביל גישה07/12/1972
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 3לבטל חלוקה קיימת ודרכים קיימות ולחלק את השטח מחדש בהתאם לתשריט המצורף23/01/1958
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 30שינוי ייעוד מגרש לבנין ציבורי ושינוי ייעוד המגרשיםממגורים לשטח ציבורי25/03/1971
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 4לבטל חלוקה קיימת באזור מגורים הכולל ולחלק את השטח מחדש23/10/1958
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 5ביטול יעוד חלק משטח ציבוריפתוח וליעד השטח למגרש לבנין צבורי
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 7לחלק את השטח לשני חלקות: מסחרי ובית קברות וקביעת גבול לשטח בית הקברות העתיק27/10/1960
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 9/ אחלוקת השטחים לשטח מסחרי ולשטח ציבורי
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 377/ 9/ גלשנות אחוזי בניה באזור מגורים19/12/1968
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 5036מתחם בז'ה, הגדלת צפיפות,קביעת חזית מסחריתקביעת קוי בנין,הגדלת אחוזי בניה.
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 5065כניסה זמנית ליהוד
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 5069תכנית בהסכמת הבעלים
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 507/ 17הקטנת קו בנין צדדי מ 3.00מ' ל 2.30-2.50 מ'.
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 507/ 7שינוי צפיפויות בשטחים מתוכננים וריקים, קביעת חלוקת של שטחים ציבוריים ומסחריים23/07/1970
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 507/ 8פתיחת קטע דרך וביטול דרך קיימת
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6001המרת חלק משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' וחלוקה למגרשי בניה03/03/1983
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6001/ 1תכנית מס' יד/1/600117/07/1989
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6003ביטול דרך והמרתה בשטח לבניני ציבור.07/10/1982
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6004המרת חלק משטח ציבורי לאזור מגורים ג' וקביעת דגם להרחבת דירות קיימות10/02/1983
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6005חלוקה למגרשי בניה,קביעת שטח מינימלי,קווי בנין והוראות בניה.31/01/1983
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6006חלוקת החלקה ל-4 מגרשים,קביעת מספר יחידות דיור ובניה בקיר משותף.06/10/1983
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6006/ 1קביעת שתי יחידות דיור וקווי בנין.23/09/1986
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6009ביטול דרך והמרתה לדרך משולבת18/06/1998
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6011מרת חלק משטח בניני ציבור לדרך והמרת אזור מגורים א',קביעת הוראותבניה וזכות מעבר02/02/1984
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6011/ 3מתן זכות מעבר לרכב בשצ"פ30/07/1998
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6012המרת חלק משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג'.06/10/1983
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6014קביעת קווי בנין לחזית 3.40 מ' במקום 4.0 מ',חלוקת החלקה לשני מגרשים שווים.24/05/1984
מרכזיהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6015קביעת קווי בנין לבנינים קיימים לפי מצב קיים וקביעת הוראות בניה09/06/1983