תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 1קיבוץ עלומים14/05/1985
דרוםשמעונים, שדות נגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 2קיבוץ עלומים21/01/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, שער הנגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 3שדרוג מתקן לטיפול בשפכים והקמת מבני משק קיבוץ עלומים - שמעונים01/06/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, עלומיםתוכנית7/ מק/ 2077קיבוץ עלומים20/02/2007