תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, גבעות ברתוכנית31/ מק/ 3001מבני ציבור גבעות בר
דרוםבני שמעון, גבעות ברתוכנית7/ 02/ 305/ 75השלמות שלב א' ו- ב' גבעות בר12/05/2009
דרוםבני שמעון, גבעות ברתוכנית7/ מק/ 2074תוכנית 7/ מק/ 207409/11/2006