תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפיר, שלוהתוכנית6/ 03/ 173תכנית מפורטת מושב שלוה21/04/1955
דרוםשקמים, שפיר, שלוהתוכנית6/ 03/ 173/ 2מרכז ישוב שלוה30/03/1999
דרוםשקמים, שפיר, שלוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 06/ 6007בקשה להקמת מתקן קשר אלחוטי