תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמה, בני שמעון, עומר, אום בטיןתוכנית28/ 02/ 108אום בטין15/05/2011
דרוםאבו בסמה, אום בטיןתוכנית28/ 03/ 801מרכז שרותים - אום בטין12/12/2007