תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 02/ 303/ 39מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות12/12/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 03/ 148/ 2משבצות חקלאיות - קיבוץ דורות27/08/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ מפ/ 1030מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ דורות14/11/2012
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ מק/ 2123קיבוץ דורות
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכניתעג/ 163תכנית מבוטלת18/08/1955