תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית31/ 03/ 103/ 7קיבוץ דביר - אזור המגורים והקהילה
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ 02/ 305/ 67בריכה ותחנת שאיבה דבירה26/03/2009
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ 03/ 103/ 6קיבוץ דביר - אזור תעשיה25/11/2010
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ מפ/ 1021מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ דביר24/05/2012
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ מק/ 2117קיבוץ דביר
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ מק/ 2139קיבוץ דביר - שינוי הוראות בניה
דרוםבני שמעון, דבירהתוכניתמשד/ 32/ 1דביר - אדמות חקלאיות
דרוםבני שמעון, דבירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6091בקשה לבניית מחסן בקו 0 אחורי וצידי ובריכת שחייה