תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, סמרתוכנית12/ 02/ 155כרית חול בחולות סמר01/02/1996
דרוםחבל אילות, סמרתוכנית12/ 03/ 120קיבוץ סמר01/04/1982
דרוםחבל אילות, סמרתוכנית12/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ סמר05/01/2012
דרוםחבל אילות, סמרתוכניתמשד/ 12סמר והסביבה - חבל אילות