תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 306הרחבת מושב עין יהב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 307מתחם תיירות ונופש עין יהב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי מושב עין יהב25/03/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ מק/ 3006מושב עין יהב31/01/2007