תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 169חרסיות נשר09/06/1983
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214קביעת יעדים חדשים,הרחבת אזורים קיימים07/08/1980
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 1קביעת יעודים לרישום בספרי מקרקעין17/02/1983
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 2לקבוע תנאי לקווי ביוב להולכת קולחי אזור תעשיה29/07/1986
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 5כפר הנוער קדמה30/03/2000
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 6אתר לכריית חרסית קדמה14/06/2012
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 219תחנת מיתוג ''קדמה'' עם דרך גישהב ומעבר לקוי החשמל