תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, אשבולתוכנית7/ 03/ 147/ 2הרחבת מושב אשבול05/10/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, אשבולתוכנית7/ מק/ 2086/ אמושב אשבול