תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 9על סרוב תכנית הר/ 26
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 49בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/ 54ג הוד השרון
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 52אבקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/ 54ג הוד השרון
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 53בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/113
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 55בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/ 54ג
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 64בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית כפר מלל
מרכזהוד השרוןישות כללית02/ המ/ 66בקשה להארכת מועד ס. 197(ב9 תכנית כביש 531 מח/ 54/ ג הוד השרון
מרכזדרום השרון, הוד השרון, כפר סבאישות כללית06/ המ/ 26סעיף 197(ב) לחוק תכניות מח/54/ג, מח/54/ד, מח/113 דרך 531
מרכזהוד השרוןישות כללית06/ המ/ 30סעיף 197(ב) לחוק תכניתמח/54/ג,מח/54/ד,מח/113
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 12ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לדחות את ת. הר/1310 כפר הדר
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 21ערר על החלטה מחוזית מרכז בתכנית הר/ 145/ 4/ א- הורד השרון- תעסוקה דרכים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 47ערר על החלטה ועדה מחוזית המרכז לתכנית הר/ 485/ 46 - "המיסדים"
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 9ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית הר/ 346/ 42/ 1 - קניון שרונים- הוד השרון
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 359מגדיאל30/12/1954
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 454קביעת אזורי מגורים, להתוות דרכים חדשות, קביעת מגרשים לבנינים ציבוריים04/11/1954
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 459חלוקה01/04/1954
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 461מגדיאל צפון בעלות פרטית02/01/1954
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 477מגדיאל צפון בעלות פרטית+שלטון.15/04/1954
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 482לקבוע אזורים, להתוות דרכים חדשות ולהרחיב דרכים ולבטל קיימות ולקבוע מבני ציבור09/06/1955
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 502חלוקת קרקע למגרשי מגורים,הרחבת דרכים,הקצאת שצ"פ.30/12/1954
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 505מגדיאל דרום פרטית+שלטון05/08/1954
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 517לחלק את השטח והמגרשים חצי חקלאים09/12/1954
מרכזהוד השרוןתוכניתגמ/ 533לחלק את השטח למגרשים חצי חקלאיים, דרך חדשה ולהרחיב קיימת, להקצות מגרש ציבורי04/11/1954
מרכזהוד השרוןתוכניתד/ 239רמת הדר28/02/1957
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 02/ 350/ 4דחיית התנגדות להגבהת קרקע ובניית קיר תומך
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 03/ 021/ 4דחיית התנגדות לבניית מקווה
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההד/ 03/ 665/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות ו' מקומית
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 03/ 677/ 4דחיית התנגדות לתוספת בנייה
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההד/ 03/ 693/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות ו' מקומית
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 1025/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 1029/ 4דחיית התנגדות לתוספת יח"ד
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 235/ 4דחיית התנגדות לבניית בניין 4 יח"ד בהקלות של תכסית וניוד שטחים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 266/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 477/ 4אישור בניית גדר
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 549/ 4אי מתן החלטה בהקשר לשימוש חורג למרפאה
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 609/ 4דחיית התנגדות להקלות שונות בהיתר לבניין בן 17 קומות
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 611/ 4אי מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 198 ב' לחוק
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 613/ 4אי מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 198 ב' לחוק
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 958/ 4סירוב שימוש חורג במרפאה למגורים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההד/ 04/ 962/ 4דחיית התנגדות בסמכות ועדה מקומית
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 976/ 4סירוב הקלה לתוספת יח"ד
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 987/ 4ערר על החלטת שמאי כמריע
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 04/ 994/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 05/ 252/ 4דחיית התנגדות למעלית בבית משותף
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 05/ 253/ 4סירוב היתר למגורים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 05/ 325/ 4תנאים להיתר בניה לבית מגורים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 05/ 328/ 4סירוב לבניין מגורים בן 3 קומות
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 05/ 352/ 4ערר על תכנית שינויים וערר על תנאים לאישור
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 05/ 356/ 4ערר על אישור תכנית שינויים וער על תנאים לאישור
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההד/ 05/ 386/ 4סירוב תכנית לחלוקת מגרש והקמת בניין בקו אפס
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההד/ 05/ 420/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות מקומית
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 05/ 479/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההד/ 05/ 503/ 4דחיית התנגדות לתכנית פיתוח ומיקום טרנספורמטור
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 05/ 526/ 4סירוב היתר ליחידות דיור
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 06/ 169/ 4דחיית התנגדות לבקשת היתר
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 06/ 391/ 4דחיית תביעת העוררים לפגיעה במקרקעין בעקבות תוכנית הר/11/33/88
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 06/ 414 - 415/ 4ערר על דחיית התנגדות למתן פיצויים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 06/ 455/ 4דחיית התנגדות להיתר
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההד/ 06/ 483/ 4שינוי במספר יח"ד ללא הגדלת שטחים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 059/ 4דחיית תביעת פיצויים בגין תכנית הר/1200
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 064/ 4דחיית התנגדות למתן הקלה לתוספת בניה בבניין מגורים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 071/ 4דחיית התנגדות למתן היתר
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 088/ 4דחיית בקשה לתוספת יח"ד
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 120/ 4שמאי מכריע
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 125/ 4שמאי מכריע
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 138/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 183/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 192/ 4שמאי מכריע על עררים 64-78/05+264-265/05
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 235/ 4דחיית בקשה לרישוי מצב קיים כולל מיזוג אוויר
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 252/ 4דחיית בקשה לשימוש חורג ממגורים למשרד
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 360/ 4תנאים להוצאת היתר לטופס 4
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 411/ 4שימוש חורג מבית מלאכה לבית קפה
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 07/ 461/ 4בקשה לתחנת תדלוק ושרותי דרך
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 08/ 015/ 4התנגדות לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 08/ 192/ 4הר/ 26
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 08/ 280/ 4הר/88/ 33/ 12
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 08/ 414/ 4ערר על פסיקת שמאי מכריע
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 08/ 480/ 4תכנית הר / 3/600/יא
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 08/ 481/ 4תכנית הר 600/3/יא
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 08/ 68/ 4התנגדות לבניית קיר אקוסטי
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 09/ 107/ 4התנגדות לבניית בית פרטי +מרתף + בריכה
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 09/ 133/ 4שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 09/ 135/ 4התנגדות לשביל אופניים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 09/ 153/ 4התנגדות להקמת בית קפה
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 10/ 060/ 4החבת מבנה תחנה קיים בהיתר תוספת להיתר
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 10/ 101/ 4תוספת מרפסות מקורות לבניין קיים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההד/ 10/ 347/ 4הר/מק/600/5/א/13
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 11/ 199/ 4התנגדות לשינויים בשער הכניסה וגדר
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 12/ 008/ 4בקשה לתוספת למבנה קיים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 12/ 057/ 4הסדרת תנועה ברח' הפרחים
מרכזהוד השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 12/ 072/ 4הוספת בריכה לבית מגורים
מרכזהוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהוד/ 20080246חברת סלקום
מרכז, תל-אביבהוד השרון, רמת השרוןבקשה ועדה מקומיתהוד/ רש/ 41563826עבודות חברת חשמל בשטחי תע"ש רמה"ש
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ 1000.
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19תכנית אב למרכז הוד השרון.
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 1.30/05/2002
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 12.21/05/2002
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 13תוכנית הר/ 1000/ 19/ 1314/07/2004
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 14תכנון מחדש27/12/1999
מרכזהוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 15/ ברח' ראשונים 10 הוד השרון