תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289קיבוץ חולית29/10/1981
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289/ 1קיבוץ חולית - שמעונים29/09/1989
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289/ 3קיבוץ חולית
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 131בקשה לשימוש חורג משטח חקלאי לאיחסון חומרי מחצבה